top of page

Studiebegeleiding.

Als internaat zetten we sterk in op studiebegeleiding. Het dagelijks studiemoment gebeurt onder begeleiding van de opvoeder. Die bekijkt samen met de interne de agenda, overloopt de dagplanning en ondersteunt waar nodig. We vinden het belangrijk om zo de brug te leggen naar de school en het optimale kader te bieden voor internen om de leerstof te verwerken.

Studenten

begeleiding: hulp bij de planning en organisatie, het motiveren en ondersteunen van het leerproces 

samenhorigheidsgevoel: samen studeren werkt stimulerend

regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen

opvolging: nauwe samenwerking met de scholen;  samen met de ouders worden de schoolse prestaties opgevolgd

Voordelen van studeren op internaat

 

De vaste studietijd wordt aangepast aan de leeftijd en studierichting van de interne. 

We bieden de mogelijkheid om het vaste studiemoment uit te breiden. Dat kan door langer in de studiezaal te blijven of individueel verder te studeren op de kamer.  

 

We richten de studieruimte prikkelarm in en stellen volgend studiemateriaal ter beschikking: 

  • basis schoolmateriaal (schrijfgerief, kladpapier, rekenmachine, …) 

  • laptops  

  • koptelefoons die het omgevingsgeluid dempen 
     

Tijdens de examenperiode geldt een aangepaste studieregeling.

Studiebegeleiding op maat

bottom of page